Våra Hundar

Hundar vi minns

b-flat

De som är på bilden här finns med oss men här kommer vi så småningom att presentera hundar vi levt med. De är ett antal och vi saknar dem, de lämnar stora tomrum efter sig men glädjen över det vi delat finns alltid kvar!